Cesan – Web Sitesi Kullanım Koşulları

www.cesanceviz.com.tr web sitesine erişim ve web sitesinin kullanımı (bundan sonra “Cesan Web Sitesi”) ve Cesan Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyaller, ürünler ve hizmetler bu kullanım koşullarına tabidir (“Web Sitesi Kullanım Koşulları”).

Ayrıca, CESAN CEVİZ. Serbest Girişimcileri (Temsilci’ler) veya Üyeler’e Cesan İş Kuralları ve Politikaları ve herhangi bir mal veya hizmet satın alınmasında “CESAN CEVİZ Satın Alma Kural ve Koşulları” uygulanır.

Web Sitesi Kullanım Koşulları zaman zaman güncellenebilir. Güncellenen yeni versiyonlar Cesan Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Cesan Web Sitesi’ni kullanırken Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmeniz gerekmektedir.

Cesan Web Sitesi; Cesan , Cesan İş Fırsatı, Cesan Ürün ve Hizmetleri hakkında bilgi sağlamaktadır.Bu site Türkiye içinde kullanım için tasarlanmıştır ve Türk kanunlarına tabidir. CESAN CEVİZ, Cesan Web Sitesi’nin başka ülkelerden kullanımından dolayı hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

İlgili bölüme doğrudan gitmek için aşağıdaki bağlantıları tıklayın:

 1. Cesan Web Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri
  2. CESAN CEVİZ’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları
  3. Telif Hakkı ve Cesan Web Sitesi Materyallerinin Kullanımı
  4. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
  5. Diğer Web Sitelerinden Cesan Web Sitesi’ne Bağlantılar
  6. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi
  7. Cesan Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın İhlal Edilmesi Nedeniyle Cesan Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi
  8. Bölünebilirlik Maddesi
  9. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

 

 1. CesanWeb Sitesi’nin Şifre Korumalı Bölümleri

Cesan Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümleri münhasıran Türkiye’deki Temsilci’ler ve onların müşterileri ve Üyeler için tasarlanmıştır. Eğer tanıdığınız bir Temsilci yok ise ve bir Temsilci ile iletişime geçmek istiyorsanız, lütfen www.cesanceviz.com.tr ’de bulunan İletişim Formunu kullanınız.

Lütfen dikkat: Şifreler üçüncü kişilere verilmemelidir ve yetkisiz erişimden korunmalıdır. Eğer şifrenizin herhangi yetkisiz bir kullanımından haberdar olursanız, derhal CESAN CEVİZ’e bildirimde bulunmalısınız. Şifrelerin uygunsuz kullanımı sonucunda oluşan zarardan dolayı CESAN CEVİZ  hiçbir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. CESAN CEVİZ’in Gizlilik Bildirimi ve Politikaları

Cesan Web Sitesi’ni kullanırken’a sağlanmış bütün kişisel veriler CESAN CEVİZ’in Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak ele alınacaktır. Eğer Temsilci veya Üye olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Temsilci’ler veya Üyeler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır. Eğer Müşteri olarak kayıt olur veya oturum açarsanız, buna ilaveten Müşteriler için olan Gizlilik Politikaları da uygulanır.

Cesan Web Sitesi’ni CESAN CEVİZ’in sağlanmış bütün bilgiler doğru, tam ve güncel olmalıdır. Sağlanan bilgilerin yanlış, eksik veya eski olduğuna inanmamızı gerektiren nedenler var ise, Cesan Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

 1. Telif Hakkı ve CesanWeb Sitesi Materyalleri’nin Kullanımı

Cesan Web Sitesi ve Cesan Web Sitesi’nde mevcut bulunan materyaller, telif hakları, ticaret ünvanları, “Cesan” ismi ve Cesan logosu da dahil ticari markaları da kapsayan fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır ve CESAN CEVİZ’e aittir veya bu tarz hakların sahiplerinden lisans veya izin alınarak CESAN CEVİZ tarafından kullanılmaktadır. Bu tarz fikri mülkiyet haklarıyla korunan materyallere tasarım, plan, görüntü, görünüş, grafikler, fotoğraflar, şekiller, makaleler, hikâyeler ve Cesan Web Sitesi’nde mevcut olan diğer materyaller (toplu olarak, “Web Sitesi Materyalleri”) dahildir.

Web Sitesi Materyalleri sadece CESAN CEVİZ’in önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir, dağıtılabilir, yayımlanabilir veya umuma arz edilebilir. Bu kurala istisna olarak, Web Sitesi Materyalleri’nin üçüncü kişilere ifşa edilmesi durumunda, Materyallerin değiştirilmemiş ve bilginin kaynağı belirtilmiş olması kaydıyla, CESAN CEVİZ Temsilci’lere sadece Temsilci işlerini yürütmeleri amacıyla kullanmak için Web Sitesi Materyalleri’nin yükleyerek, depolayarak, yazdırarak, kopyalayarak, paylaşarak ve sergileyerek, sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir yetki vermektedir. Eğer Web Sitesi Materyallerinin kullanımına ilişkin ek sorularınız olursa, lütfen bizimle İletişim Formu aracılığı ile iletişime geçiniz.

Cesan Web Sitesi’nin şifre korumalı bölümlerini Temsilci olarak kullanma hakkı, Temsilci Sözleşmesi’nin feshi ile CESAN CEVİZ’in herhangi ek bir muamelesine ihtiyaç olmaksızın sona erer. Fesih halinde, Temsilci’ler kayıtlı, yazdırılmış veya kopyalanmış materyalleri, kanunen ellerinde bulundurmak zorunda olmadıkça, silmeli veya yok etmelidirler.

 1. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Link verdiğimiz web siteleri CESAN CEVİZ’in kontrolünde olmayabilir. CESAN CEVİZ’in, üçüncü parti web siteleri tarafından sağlanan bilgiler ve materyallerden dolayı sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Bu tarz web sitelerini kullanmadan ve bu sitelerde veya bu siteler aracılığıyla kişisel veri ya da herhangi bir bilgiyi sunmadan önce, tüm üçüncü parti web sitelerinin gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

 1. Diğer Web Sitelerinden Cesan Web Sitesi’ne Bağlantılar

Üçüncü parti web sitelerinden www.cesanceviz.com.tr  adresine link eklemeden önce CESAN CEVİZ’in yazılı izninin alınması gerekmektedir. Başka sitelerden link sağlamak isterseniz, lütfen bizimle İletişim  Formu aracılığıyla iletişime geçiniz.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması, Garantinin ve Tazminatın Kabul Edilmemesi

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne CESAN CEVİZ ne de iştirakleri, Cesan Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar.

CESAN CEVİZ bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, CESAN CEVİZ bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca Cesan ,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu ve Cesan Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve Cesan Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. 

Bu Web Sitesi’nin Kullanım Koşullarını ihlal etmeniz veya bu Web Sitesi’ni kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan CESAN CEVİZ ‘in ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

 1. Cesan Web Sitesi Kullanım Koşullarının İhlali Nedeniyle Cesan Web Sitesi’ne Erişimin Sınırlandırılması veya Engellenmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle Cesan Web Sitesi veya Cesan Web Sitesi’nin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, Cesan Web Sitesi’ne erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

CESAN CEVİZ Cesan Web Sitesi’ni ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.

 1. Bölünebilirlik Maddesi

Eğer Web Sitesi Kullanım Koşulları’nın hükümlerinden birisi geçersiz ise veya mahkeme tarafından geçersiz ilan edilir ise, söz konusu durum geri kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. Hukukun, Görevin ve Yetkinin Seçimi

Cesan Web Sitesi kullanımı ve işbu Web Sitesi Kullanım Kuralları Türk kanunlarına tabidir. Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, Türk mahkemeleri, Cesan Web Sitesi’nden veya Cesan Web Sitesi Kullanma Kuralları’ndan kaynaklanan veya bununla bağlantısı olan tüm uyuşmazlıklarda münhasır görev ve yetkiye sahiptir.